Αναζήτηση
Filters
Close

Προηγμένη Διαχείριση Έργου / Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Προηγμένη Διαχείριση Έργου / Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Κωδικός προϊόντος(SKU): 30011
Μ.Μ.: Ανθρωποώρα / Peoplehour
Κατασκευαστής: Cloud Apps 365
Παλαιά τιμή: 90,00 €
75,00 €

Προηγμένη Διαχείριση Έργου / Προηγμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες Προηγμένης Διαχείρισης Έργου και Προηγμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, απευθύνονται σε μεγάλες Επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αυξημένες απαιτήσεις και χρειάζονται μεγάλη εμπειρία και γνώσεις για την διασφάλιση της Υλοποίησης / Υποστήριξης Έργων. Η εμπειρία του Διευθυντή Έργου / Συμβούλου είναι τουλάχιστον 20 χρόνια με συμμετοχή σε μεγάλα έργα.

Προηγμένη Διαχείριση Έργου (APM)
•  Οργάνωση Kick-off
•  Ορισμός Ομάδων Έργου
•  Χρονοδιάγραμμα Έργου με Εργασίες, Συμμετέχοντες, Παραδοτέα
•  Διαθεσιμότητα Στελεχών / Συμμετεχόντων στο Έργο
•  Τήρηση Μεθοδολογίας / Πλάνου Υλοποίησης
•  Παρακολούθηση και Μερική συμμετοχή στην Αλληλογραφία
•  Καθημερινή επικοινωνία με τις Ομάδες Έργου
•  Μερική συμμετοχή στις Ομάδες Έργου
•  Μερική συμμετοχή στην Καταγραφή Απαιτήσεων Χρηστών
•  Μερική συμμετοχή στην Υλοποίηση Έργου
•  Δημιουργία Σεναρίων για δοκιμή Υλοποίησης Έργου
•  Σύνταξη Πρωτόκολλου Παραλαβής Έργου
•  Εβδομαδιαία ενημέρωση στις Διοικήσεις των εμπλεκόμενων Επιχειρήσεων
•  Εβδομαδιαία Αξιολόγηση του APM
•  Αναφορά Εργασιών & Χρόνου Απασχόλησης του APM

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
•   Η συμμετοχή του APM στο Έργο είναι περίπου το 20% στο συνολικό χρόνο Υλοποίησης Έργου και ο χρόνος εργασίας του APM θα υπολογιστεί από τον πραγματικό χρόνο εργασίας στο Έργο
•   Εντός 3 εργάσιμων ημερών από το Kick-off, μπορεί να γίνει ακύρωση του APM με γραπτή ενημέρωση, χωρίς καμία αποζημίωση για τον χρόνο εργασίας του APM


Προηγμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
•  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε λύσεις ERP, CRM, BPM, WMS, BI, e-Shop, Υποδομές, IT Security, κτλ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
•  Η συμμετοχή του Συμβούλου στο Έργο είναι ανάλογα με το RFP και τις απαιτήσεις της Επιχείρησης.

Προηγμένη Διαχείριση Έργου / Προηγμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες Προηγμένης Διαχείρισης Έργου και Προηγμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, απευθύνονται σε μεγάλες Επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αυξημένες απαιτήσεις και χρειάζονται μεγάλη εμπειρία και γνώσεις για την διασφάλιση της Υλοποίησης / Υποστήριξης Έργων. Η εμπειρία του Διευθυντή Έργου / Συμβούλου είναι τουλάχιστον 20 χρόνια με συμμετοχή σε μεγάλα έργα.

Προηγμένη Διαχείριση Έργου (APM)
•  Οργάνωση Kick-off
•  Ορισμός Ομάδων Έργου
•  Χρονοδιάγραμμα Έργου με Εργασίες, Συμμετέχοντες, Παραδοτέα
•  Διαθεσιμότητα Στελεχών / Συμμετεχόντων στο Έργο
•  Τήρηση Μεθοδολογίας / Πλάνου Υλοποίησης
•  Παρακολούθηση και Μερική συμμετοχή στην Αλληλογραφία
•  Καθημερινή επικοινωνία με τις Ομάδες Έργου
•  Μερική συμμετοχή στις Ομάδες Έργου
•  Μερική συμμετοχή στην Καταγραφή Απαιτήσεων Χρηστών
•  Μερική συμμετοχή στην Υλοποίηση Έργου
•  Δημιουργία Σεναρίων για δοκιμή Υλοποίησης Έργου
•  Σύνταξη Πρωτόκολλου Παραλαβής Έργου
•  Εβδομαδιαία ενημέρωση στις Διοικήσεις των εμπλεκόμενων Επιχειρήσεων
•  Εβδομαδιαία Αξιολόγηση του APM
•  Αναφορά Εργασιών & Χρόνου Απασχόλησης του APM

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
•   Η συμμετοχή του APM στο Έργο είναι περίπου το 20% στο συνολικό χρόνο Υλοποίησης Έργου και ο χρόνος εργασίας του APM θα υπολογιστεί από τον πραγματικό χρόνο εργασίας στο Έργο
•   Εντός 3 εργάσιμων ημερών από το Kick-off, μπορεί να γίνει ακύρωση του APM με γραπτή ενημέρωση, χωρίς καμία αποζημίωση για τον χρόνο εργασίας του APM


Προηγμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
•  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε λύσεις ERP, CRM, BPM, WMS, BI, e-Shop, Υποδομές, IT Security, κτλ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
•  Η συμμετοχή του Συμβούλου στο Έργο είναι ανάλογα με το RFP και τις απαιτήσεις της Επιχείρησης.

Coverages 123

Προδιαγραφές προϊόντων
Βαθμολόγηση Κορυφαία
Τοποθέτηση Μεγάλα
Μονάδα Μέτρησης Man Hour
System Windows
Modules Financial
Modules Purchasing
Modules Sales
Modules Suppliers
Modules Service Management
*
*
*
Προδιαγραφές προϊόντων
Βαθμολόγηση Κορυφαία
Τοποθέτηση Μεγάλα
Μονάδα Μέτρησης Man Hour
System Windows
Modules Financial
Modules Purchasing
Modules Sales
Modules Suppliers
Modules Service Management
Ετικέτες προϊόντος