Αναζήτηση
Filters
Close

Το Cloud έχει καθιερωθεί στην ζωή μας

Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020

Το Cloud έχει καθιερωθεί στην ζωή μας και το έχουμε εκδηλώσει αρκετά χρόνια πριν, όταν κάποιοι άλλοι δεν έβλεπαν τις τάσεις της αγοράς και τα πλεονεκτήματα του Cloud. Άλλωστε όπως έχουμε αναφέρει επανειλημμένα, οι μεγαλύτερες εταιρείες Τεχνολογίας Πληροφορικής, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Τράπεζες, κτλ, χρησιμοποιούν το Cloud ως κύριο εργαλείο στην δραστηριότητά τους. Δεν αναφερόμαστε σε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Cloud, διότι έχουν γίνει πολλές μελέτες παγκοσμίως. Έχουμε αποφασίσει να αναπτύξουμε τις δικές μας λύσεις επάνω σε μια παγκόσμια Web Platform, η οποία θα καλύπτει σε υψηλό επίπεδο τις ανάγκες των Επιχειρήσεων για Websites, eShops, Portals και Custom Web Applications. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούμε ήδη κάποιες Web Platforms, όμως θα εστιάσουμε σε μία κορυφαία κατά την γνώμη μας, στην οποία θα αναπτύξουμε και εντάξουμε την δική μας φιλοσοφία και εμπειρία. Σχετικά με την Φιλοσοφία μας στην Τεχνολογία Πληροφορικής μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ. Σύντομα θα παρουσιάσουμε μια καινοτόμο λύση, φιλική και ολοκληρωμένη, για Επιχειρήσεις και Στελέχη της Ελληνικής και Παγκόσμιας αγοράς.