Αναζήτηση
Filters
Close

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

-   Πελάτες / Μέλη μπορούν να γίνουν μόνο Εταιρείες οι οποίες είναι ενεργές, έχουν εμπορική δραστηριότητα και εγκριθούν από τον Διαχειριστή του συστήματος
-  Τα Προϊόντα / Λύσεις προσφέρονται στους Πελάτες / Μέλη, είτε απευθείας από την εταιρεία e-InformationTechnology, είτε δια μέσω των Συνεργατών της
-   Η παραγγελία των Προϊόντων / Λύσεων από το Website / e-Shop, γίνεται μόνο μετά από επικοινωνία με την εταιρεία e-InformationTechnology και την υποβολή Τεχνικής & Οικονομικής Προσφοράς προς τον Πελάτη / Μέλος
-  Οι ειδικές τιμές των Προϊόντων / Λύσεων ισχύουν μόνο για το χρονικό διάστημα που αναφέρονται στις Προωθητικές Ενέργειες ή στις Οικονομικές Προσφορές και σύμφωνα με τους Όρους & Προϋποθέσεις που τις συνοδεύουν
-  Οι ποσότητες στις παραγγελίες για τα Προϊόντα / Λύσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον τρέχοντα ισχύοντα τιμοκατάλογο ή Προωθητική Ενέργεια ή Οικονομική Προσφορά, όπου μπορεί να αναφέρεται ελάχιστη ή μέγιστη ποσότητα
-   Η διαθεσιμότητα των Προϊόντων / Λύσεων είναι μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, χωρίς κάποια προηγούμενη ειδοποίηση στους Παραλήπτες / Πελάτες / Μέλη / Επισκέπτες
-   Τα Προϊόντα / Λύσεις πωλούνται από την εταιρεία e-InformationTechnology και αγοράζονται / χρησιμοποιούνται από τους Πελάτες / Μέλη, σύμφωνα με τους Όρους & Προϋποθέσεις που τα συνοδεύουν
-   Η εγγύηση των Προϊόντων / Λύσεων αναφέρεται στην περιγραφή του κάθε Προϊόντος / Λύσης. Κατά την περίοδο της εγγύησης ισχύουν οι Όροι & Προϋποθέσεις του κάθε Κατασκευαστή
-   Για να εκτελεστεί κάποια παραγγελία θα πρέπει προηγουμένως να έχει εξοφληθεί με έναν από τους διαθέσιμους Τρόπους Πληρωμής
-  Εάν για τα προσφερόμενα Προϊόντα / Λύσεις απαιτείται η μετακίνηση του προσωπικού της εταιρείας e-InformationTechnology ή των Συνεργατών της εκτός Αττικής, δεν συμπεριλαμβάνονται τα Έξοδα Ταξιδιού και Διαβίωσης. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα βαρύνουν αποκλειστικά τον Πελάτη / Μέλος και προκαταβάλλονται ή εξοφλούνται άμεσα
-   Τα Προϊόντα / Λύσεις ταξιδεύουν με κίνδυνο για λογαριασμό του Πελάτη / Μέλους
-   Η επιστροφή πώλησης των Προϊόντων / Λύσεων από τον Πελάτη / Μέλος, γίνεται μόνο μετά από γραπτή έγκριση της εταιρείας e-InformationTechnology
-   Το Περιεχόμενο (Κείμενα, Φωτογραφίες, Βίντεο, κτλ) του Website / e-Shop είναι είτε ιδιοκτησία της εταιρείας e-InformationTechnology, είτε έχει δοθεί από τους Συνεργάτες της εταιρείας e-InformationTechnology για την προώθηση των Προϊόντων / Λύσεών τους, είτε είναι ελεύθερο διακίνησης και χρήσης. Οποιαδήποτε αντιγραφή (μερική ή ολική) ή αναδημοσίευση (μερική ή ολική) του Περιεχομένου του Website / e-Shop, θα πρέπει να έχει την γραπτή έγκριση της εταιρείας e-InformationTechnology
-    Ωράριο εργασίας 09:00 – 17:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή τις εργάσιμες ημέρες
-    Στις αναφερόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%