Αναζήτηση
Filters
Close

Διαχείριση Έργου / Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Specialist)

Διαχείριση Έργου / Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Specialist)
Κωδικός προϊόντος(SKU): 30011
Μ.Μ.: Ανθρωποώρα / Peoplehour
Κατασκευαστής: Cloud Apps 365
Παλαιά τιμή: 120,00 €
90,00 €

Διαχείριση Έργου / Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Specialist)

Οι υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου και οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, απευθύνονται σε μεγάλες Επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αυξημένες απαιτήσεις και χρειάζονται μεγάλη εμπειρία και γνώσεις για την διασφάλιση της Υλοποίησης / Υποστήριξης Έργων. Η εμπειρία του Διευθυντή Έργου / Συμβούλου είναι τουλάχιστον 20 χρόνια σε μεγάλα έργα Τεχνολογίας Πληροφορικής.

Διαχείριση Έργου (Specialist)
•  Οργάνωση Kick-off
•  Ορισμός Ομάδων Έργου
•  Χρονοδιάγραμμα Έργου με Εργασίες, Συμμετέχοντες, Παραδοτέα
•  Διαθεσιμότητα Στελεχών / Συμμετεχόντων στο Έργο
•  Τήρηση Μεθοδολογίας / Πλάνου Υλοποίησης
•  Παρακολούθηση και Μερική συμμετοχή στην Αλληλογραφία
•  Καθημερινή επικοινωνία με τις Ομάδες Έργου
•  Μερική συμμετοχή στις Ομάδες Έργου
•  Μερική συμμετοχή στην Καταγραφή Απαιτήσεων Χρηστών
•  Μερική συμμετοχή στην Υλοποίηση Έργου
•  Δημιουργία Σεναρίων για δοκιμή Υλοποίησης Έργου
•  Σύνταξη Πρωτόκολλου Παραλαβής Έργου
•  Εβδομαδιαία ενημέρωση στις Διοικήσεις των εμπλεκόμενων Επιχειρήσεων
•  Εβδομαδιαία Αξιολόγηση για τις υπηρεσίες
•  Αναφορά Εργασιών & Χρόνου Απασχόλησης για τις υπηρεσίες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
•   Η συμμετοχή για τις υπηρεσίες στο Έργο είναι περίπου το 20% στο συνολικό χρόνο Υλοποίησης Έργου και ο χρόνος εργασίας θα υπολογιστεί από τον πραγματικό χρόνο εργασίας στο Έργο
•   Εντός 3 εργάσιμων ημερών από το Kick-off, μπορεί να γίνει ακύρωση για τις υπηρεσίες με γραπτή ενημέρωση, χωρίς καμία αποζημίωση για τον χρόνο εργασίας


Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Specialist)
•  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε λύσεις ERP, CRM, BPM, WMS, BI, e-Shop, Υποδομές, IT Security, κτλ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
•  Η συμμετοχή του Συμβούλου στο Έργο είναι ανάλογα με το RFP και τις απαιτήσεις της Επιχείρησης.

Διαχείριση Έργου / Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Specialist)

Οι υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου και οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, απευθύνονται σε μεγάλες Επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αυξημένες απαιτήσεις και χρειάζονται μεγάλη εμπειρία και γνώσεις για την διασφάλιση της Υλοποίησης / Υποστήριξης Έργων. Η εμπειρία του Διευθυντή Έργου / Συμβούλου είναι τουλάχιστον 20 χρόνια σε μεγάλα έργα Τεχνολογίας Πληροφορικής.

Διαχείριση Έργου (Specialist)
•  Οργάνωση Kick-off
•  Ορισμός Ομάδων Έργου
•  Χρονοδιάγραμμα Έργου με Εργασίες, Συμμετέχοντες, Παραδοτέα
•  Διαθεσιμότητα Στελεχών / Συμμετεχόντων στο Έργο
•  Τήρηση Μεθοδολογίας / Πλάνου Υλοποίησης
•  Παρακολούθηση και Μερική συμμετοχή στην Αλληλογραφία
•  Καθημερινή επικοινωνία με τις Ομάδες Έργου
•  Μερική συμμετοχή στις Ομάδες Έργου
•  Μερική συμμετοχή στην Καταγραφή Απαιτήσεων Χρηστών
•  Μερική συμμετοχή στην Υλοποίηση Έργου
•  Δημιουργία Σεναρίων για δοκιμή Υλοποίησης Έργου
•  Σύνταξη Πρωτόκολλου Παραλαβής Έργου
•  Εβδομαδιαία ενημέρωση στις Διοικήσεις των εμπλεκόμενων Επιχειρήσεων
•  Εβδομαδιαία Αξιολόγηση για τις υπηρεσίες
•  Αναφορά Εργασιών & Χρόνου Απασχόλησης για τις υπηρεσίες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
•   Η συμμετοχή για τις υπηρεσίες στο Έργο είναι περίπου το 20% στο συνολικό χρόνο Υλοποίησης Έργου και ο χρόνος εργασίας θα υπολογιστεί από τον πραγματικό χρόνο εργασίας στο Έργο
•   Εντός 3 εργάσιμων ημερών από το Kick-off, μπορεί να γίνει ακύρωση για τις υπηρεσίες με γραπτή ενημέρωση, χωρίς καμία αποζημίωση για τον χρόνο εργασίας


Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Specialist)
•  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε λύσεις ERP, CRM, BPM, WMS, BI, e-Shop, Υποδομές, IT Security, κτλ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
•  Η συμμετοχή του Συμβούλου στο Έργο είναι ανάλογα με το RFP και τις απαιτήσεις της Επιχείρησης.

Coverages 123

Προδιαγραφές προϊόντων
Βαθμολόγηση Κορυφαία
Τοποθέτηση Μεγάλα
Μονάδα Μέτρησης Man Hour
System Windows
Modules Financial
Modules Purchasing
Modules Sales
Modules Suppliers
Modules Service Management
*
*
*
Προδιαγραφές προϊόντων
Βαθμολόγηση Κορυφαία
Τοποθέτηση Μεγάλα
Μονάδα Μέτρησης Man Hour
System Windows
Modules Financial
Modules Purchasing
Modules Sales
Modules Suppliers
Modules Service Management
Ετικέτες προϊόντος