Αναζήτηση
Filters
Close

Εκπαίδευση & Νομικές Υπηρεσίες GDPR

Εκπαίδευση & Νομικές Υπηρεσίες GDPR. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την αναλυτική περιγραφή.
Κωδικός προϊόντος(SKU): 3008
Μ.Μ.: Project / Έργο
Κατασκευαστής: Cloud Apps 365
Παλαιά τιμή: 3000,00 €
2000,00 €

Εκπαίδευση & Νομικές Υπηρεσίες GDPR

•  Εκπαίδευση / Ευαισθητοποίηση Προσωπικού Επιχείρησης / Οργανισμού
•  Έλεγχος νομιμότητας επεξεργασίας δεδομένων
•  Έλεγχος και τροποποίηση εντύπων συγκατάθεσης του Υποκειμένου (Φυσικά Πρόσωπα)
•  Έλεγχος και τροποποίηση συμβάσεων με Προσωπικό, Συνεργάτες, Προμηθευτές, Πελάτες
•  Καταγραφή του νομικού πλαισίου που διέπει το GDPR
•  Ερωτήσεις / απαντήσεις επί των νομικών θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του GDPR

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Οι ανωτέρω υπηρεσίες είναι τμήμα της Μελέτης Συμμόρφωσης GDPR και η Επιχείρηση / Οργανισμός θα πρέπει να έχει καλύψει ήδη τις ανάγκες Καταγραφής Ροής Δεδομένων και του IT Security. Σε περίπτωση που υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις σε κάποια Επιχείρηση / Οργανισμό, λόγω μεγέθους, πολυπλοκότητας, κτλ, τότε θα πρέπει να γίνει επανεκτίμηση των προσφερόμενων Υπηρεσιών Υλοποίησης.

Εκπαίδευση & Νομικές Υπηρεσίες GDPR

•  Εκπαίδευση / Ευαισθητοποίηση Προσωπικού Επιχείρησης / Οργανισμού
•  Έλεγχος νομιμότητας επεξεργασίας δεδομένων
•  Έλεγχος και τροποποίηση εντύπων συγκατάθεσης του Υποκειμένου (Φυσικά Πρόσωπα)
•  Έλεγχος και τροποποίηση συμβάσεων με Προσωπικό, Συνεργάτες, Προμηθευτές, Πελάτες
•  Καταγραφή του νομικού πλαισίου που διέπει το GDPR
•  Ερωτήσεις / απαντήσεις επί των νομικών θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του GDPR

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Οι ανωτέρω υπηρεσίες είναι τμήμα της Μελέτης Συμμόρφωσης GDPR και η Επιχείρηση / Οργανισμός θα πρέπει να έχει καλύψει ήδη τις ανάγκες Καταγραφής Ροής Δεδομένων και του IT Security. Σε περίπτωση που υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις σε κάποια Επιχείρηση / Οργανισμό, λόγω μεγέθους, πολυπλοκότητας, κτλ, τότε θα πρέπει να γίνει επανεκτίμηση των προσφερόμενων Υπηρεσιών Υλοποίησης.

*
*
*
Ετικέτες προϊόντος