Αναζήτηση
Filters
Close

Υλοποίηση / Εφαρμογή της Μελέτης Συμμόρφωσης GDPR

Υλοποίηση / Εφαρμογή της Μελέτης Συμμόρφωσης GDPR
Κωδικός προϊόντος(SKU): 0004
Κατασκευαστής: DIMITRIOS I. KATSOULIS
Παλαιά τιμή: 2500,00 €
2000,00 €

Υλοποίηση / Εφαρμογή της Μελέτης Συμμόρφωσης GDPR.
•   Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
•   Περιγραφές Θέσεων Εργασίας σε σχέση με τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες αυτών σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
•   Αξιολόγηση Επικινδυνότητας (risk assessment)
•   Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
•   Διαδικασίες Διαχείρισης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
•   Αρχεία του Συστήματος Διαχείρισης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
•   Εφαρμογές
•   Υποδομές (Εξοπλισμός, Δίκτυα, Επικοινωνίες)
•   Υπηρεσίες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ανωτέρω Υλοποίηση / Εφαρμογή της Μελέτης Συμμόρφωσης GDPR, θα προκύψει μετά από την ολοκλήρωση της Μελέτης Συμμόρφωσης GDPR, η οποία θα προσδιορίσει όλες τις απαιτήσεις της Επιχείρησης / Οργανισμού, για την συμμόρφωση και εφαρμογή του GDPR.

Υλοποίηση / Εφαρμογή της Μελέτης Συμμόρφωσης GDPR.
•   Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
•   Περιγραφές Θέσεων Εργασίας σε σχέση με τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες αυτών σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
•   Αξιολόγηση Επικινδυνότητας (risk assessment)
•   Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
•   Διαδικασίες Διαχείρισης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
•   Αρχεία του Συστήματος Διαχείρισης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
•   Εφαρμογές
•   Υποδομές (Εξοπλισμός, Δίκτυα, Επικοινωνίες)
•   Υπηρεσίες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ανωτέρω Υλοποίηση / Εφαρμογή της Μελέτης Συμμόρφωσης GDPR, θα προκύψει μετά από την ολοκλήρωση της Μελέτης Συμμόρφωσης GDPR, η οποία θα προσδιορίσει όλες τις απαιτήσεις της Επιχείρησης / Οργανισμού, για την συμμόρφωση και εφαρμογή του GDPR.

*
*
*
Ετικέτες προϊόντος