Αναζήτηση
Filters
Close

Win Win Advanced Consulting / Κερδίζεις Κερδίζω Προηγμένη Συμβουλευτική

Win Win Advanced Consulting / Κερδίζεις Κερδίζω Προηγμένη Συμβουλευτική
- Βελτίωση Διαδικασιών
- Μείωση Κόστους Διαδικασιών
- Σύντομη Επιστροφή της Επένδυσης
- Αύξηση Καθαρής Κερδοφορίας
- Καινοτομίες / Πατέντες σε Προϊόντα / Λύσεις
- Οργάνωση και Ανάπτυξη Τμημάτων / Επιχείρησης
- Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
Κωδικός προϊόντος(SKU): 3007
Μ.Μ.: Υπηρεσία / Service
Κατασκευαστής: DIMITRIOS I. KATSOULIS
Τηλεφωνήστε για τιμή

Win Win Advanced Consulting / Κερδίζεις Κερδίζω Προηγμένη Συμβουλευτική

Η υπηρεσία Win Win Advanced Consulting (WWAC) / Κερδίζεις Κερδίζω Προηγμένη Συμβουλευτική (ΚΚΠΣ) είναι μια πρωτοπόρος και καινοτόμος υπηρεσία, που προσφέρεται μόνο από στελέχη με πολυετή εμπειρία, ειδικές γνώσεις, οργάνωση, δημιουργικότητα, όραμα και καινοτόμες ιδέες, ώστε να καλύψουν τις ειδικές ανάγκες των μεγάλων Επιχειρήσεων σε:
- Βελτίωση Διαδικασιών
- Μείωση Κόστους Διαδικασιών
- Σύντομη Επιστροφή της Επένδυσης
- Αύξηση Καθαρής Κερδοφορίας
- Καινοτομίες / Πατέντες σε Προϊόντα / Λύσεις
- Οργάνωση και Ανάπτυξη Τμημάτων / Επιχείρησης
- Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η υπηρεσία Win Win Advanced Consulting / Κερδίζεις Κερδίζω Προηγμένη Συμβουλευτική προσφέρεται μόνο σε μεγάλες Επιχειρήσεις που έχουν υλοποιήσει τις απαραίτητες διαδικασίες και χρειάζονται βελτίωση, οργάνωση, ανάπτυξη, κερδοφορία και καινοτόμες ιδέες. Η αμοιβή του Συμβούλου για τις ειδικές αυτές υπηρεσίες ορίζεται ανά εντολή / διαδικασία, ανάλογα με το όφελος (Win Win / Κερδίζεις Κερδίζω) της Επιχείρησης και συμφωνείται με την υποβολή της κάθε πρότασης του Συμβούλου στην Επιχείρηση. Η αρχική αμοιβή του Συμβούλου για τις υπηρεσίες διερεύνησης και αξιολόγησης της εντολής / διαδικασίας της Επιχείρησης, είναι στο συμβολικό ποσό του 1,00 € + ΦΠΑ ανά εντολή / διαδικασία. Σε περίπτωση που υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις ανά εντολή / διαδικασία (έξοδα ταξιδιού και διαβίωσης του Συμβούλου, άλλα λειτουργικά έξοδα του Συμβούλου, έξοδα τρίτων, κτλ), τότε οι χρεώσεις αυτές θα πρέπει να αναφέρονται ανά περίπτωση στην εντολή / διαδικασία, ειδάλλως δεν θα αναγνωρίζονται από την Επιχείρηση. Η κανονική αμοιβή του Συμβούλου ξεκινάει μόνο με την εφαρμογή / υλοποίηση της κάθε πρότασης του Συμβούλου προς την Επιχείρηση και είναι το (ΧΧ%) + ΦΠΑ του μηνιαίου μεικτού κέρδους / οφέλους της Επιχείρησης, όπως αυτό προκύπτει κάθε μήνα και έχει αποδεχτεί η Επιχείρηση ή οποιαδήποτε άλλη μηνιαία αμοιβή ή οποιαδήποτε άλλη εφάπαξ αμοιβή μία φορά χωρίς περαιτέρω χρονική δέσμευση. Διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία Win Win Advanced Consulting / Κερδίζεις Κερδίζω Προηγμένη Συμβουλευτική είναι ανεξάρτητη από τυχόν άλλες προσφερόμενες υπηρεσίες του Συμβούλου στην Επιχείρηση και προϋποθέτει την υπογραφή ειδικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, για την περιγραφή και την διασφάλιση των υπηρεσιών αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Ειδικό Σύμβουλο (Dimitris@dik.gr  -  +30 6979125125).

Win Win Advanced Consulting / Κερδίζεις Κερδίζω Προηγμένη Συμβουλευτική

Η υπηρεσία Win Win Advanced Consulting (WWAC) / Κερδίζεις Κερδίζω Προηγμένη Συμβουλευτική (ΚΚΠΣ) είναι μια πρωτοπόρος και καινοτόμος υπηρεσία, που προσφέρεται μόνο από στελέχη με πολυετή εμπειρία, ειδικές γνώσεις, οργάνωση, δημιουργικότητα, όραμα και καινοτόμες ιδέες, ώστε να καλύψουν τις ειδικές ανάγκες των μεγάλων Επιχειρήσεων σε:
- Βελτίωση Διαδικασιών
- Μείωση Κόστους Διαδικασιών
- Σύντομη Επιστροφή της Επένδυσης
- Αύξηση Καθαρής Κερδοφορίας
- Καινοτομίες / Πατέντες σε Προϊόντα / Λύσεις
- Οργάνωση και Ανάπτυξη Τμημάτων / Επιχείρησης
- Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η υπηρεσία Win Win Advanced Consulting / Κερδίζεις Κερδίζω Προηγμένη Συμβουλευτική προσφέρεται μόνο σε μεγάλες Επιχειρήσεις που έχουν υλοποιήσει τις απαραίτητες διαδικασίες και χρειάζονται βελτίωση, οργάνωση, ανάπτυξη, κερδοφορία και καινοτόμες ιδέες. Η αμοιβή του Συμβούλου για τις ειδικές αυτές υπηρεσίες ορίζεται ανά εντολή / διαδικασία, ανάλογα με το όφελος (Win Win / Κερδίζεις Κερδίζω) της Επιχείρησης και συμφωνείται με την υποβολή της κάθε πρότασης του Συμβούλου στην Επιχείρηση. Η αρχική αμοιβή του Συμβούλου για τις υπηρεσίες διερεύνησης και αξιολόγησης της εντολής / διαδικασίας της Επιχείρησης, είναι στο συμβολικό ποσό του 1,00 € + ΦΠΑ ανά εντολή / διαδικασία. Σε περίπτωση που υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις ανά εντολή / διαδικασία (έξοδα ταξιδιού και διαβίωσης του Συμβούλου, άλλα λειτουργικά έξοδα του Συμβούλου, έξοδα τρίτων, κτλ), τότε οι χρεώσεις αυτές θα πρέπει να αναφέρονται ανά περίπτωση στην εντολή / διαδικασία, ειδάλλως δεν θα αναγνωρίζονται από την Επιχείρηση. Η κανονική αμοιβή του Συμβούλου ξεκινάει μόνο με την εφαρμογή / υλοποίηση της κάθε πρότασης του Συμβούλου προς την Επιχείρηση και είναι το (ΧΧ%) + ΦΠΑ του μηνιαίου μεικτού κέρδους / οφέλους της Επιχείρησης, όπως αυτό προκύπτει κάθε μήνα και έχει αποδεχτεί η Επιχείρηση ή οποιαδήποτε άλλη μηνιαία αμοιβή ή οποιαδήποτε άλλη εφάπαξ αμοιβή μία φορά χωρίς περαιτέρω χρονική δέσμευση. Διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία Win Win Advanced Consulting / Κερδίζεις Κερδίζω Προηγμένη Συμβουλευτική είναι ανεξάρτητη από τυχόν άλλες προσφερόμενες υπηρεσίες του Συμβούλου στην Επιχείρηση και προϋποθέτει την υπογραφή ειδικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, για την περιγραφή και την διασφάλιση των υπηρεσιών αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Ειδικό Σύμβουλο (Dimitris@dik.gr  -  +30 6979125125).

*
*
*
Ετικέτες προϊόντος