Αναζήτηση
Filters
Close

Υπηρεσίες Υλοποίησης / Υποστήριξης Έργου

Υπηρεσίες Υλοποίησης / Υποστήριξης Έργου
Κωδικός προϊόντος(SKU): 3006
Κατασκευαστής: DIMITRIOS I. KATSOULIS
1,00 €

Το προϊόν αυτό χρησιμοποιείται για την Υλοποίηση / Υποστήριξη Έργων ανά περίπτωση και συνοδεύεται υποχρεωτικά από Τεχνική & Οικονομική Προσφορά της e-InformationTechnology. Η ποσότητα του προϊόντος θα πρέπει να είναι ίση με την Αξία του Έργου σε € (1 Μονάδα Έργου = 1 €). Για την σωστή ποσότητα / € στο προϊόν, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει Αίτημα με τις ανάγκες του εδώ και στην συνέχεια η e-InformationTechnology θα υποβάλει στον ενδιαφερόμενο Τεχνική & Οικονομική Προσφορά, η οποία θα αναφέρει αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες και λύσεις του συγκεκριμένου Έργου. Ακολουθούν ενδεικτικές εργασίες και λύσεις για την Υλοποίηση / Υποστήριξη Έργων.

• Διαχείριση Έργου
• Καταγραφή Απαιτήσεων Χρηστών
• Ανάλυση Απαιτήσεων
• Σχεδιασμός
• Εγκατάσταση
• Ανάπτυξη
• Παραμετροποίηση
• Δοκιμαστική Λειτουργία
• Εκπαίδευση
• Τελικές Ρυθμίσεις
• Βελτιστοποίηση Απόδοσης
• Συντήρηση
• Υποστήριξη
• Εφαρμογές
• Υποδομές

Το προϊόν αυτό χρησιμοποιείται για την Υλοποίηση / Υποστήριξη Έργων ανά περίπτωση και συνοδεύεται υποχρεωτικά από Τεχνική & Οικονομική Προσφορά της e-InformationTechnology. Η ποσότητα του προϊόντος θα πρέπει να είναι ίση με την Αξία του Έργου σε € (1 Μονάδα Έργου = 1 €). Για την σωστή ποσότητα / € στο προϊόν, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει Αίτημα με τις ανάγκες του εδώ και στην συνέχεια η e-InformationTechnology θα υποβάλει στον ενδιαφερόμενο Τεχνική & Οικονομική Προσφορά, η οποία θα αναφέρει αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες και λύσεις του συγκεκριμένου Έργου. Ακολουθούν ενδεικτικές εργασίες και λύσεις για την Υλοποίηση / Υποστήριξη Έργων.

• Διαχείριση Έργου
• Καταγραφή Απαιτήσεων Χρηστών
• Ανάλυση Απαιτήσεων
• Σχεδιασμός
• Εγκατάσταση
• Ανάπτυξη
• Παραμετροποίηση
• Δοκιμαστική Λειτουργία
• Εκπαίδευση
• Τελικές Ρυθμίσεις
• Βελτιστοποίηση Απόδοσης
• Συντήρηση
• Υποστήριξη
• Εφαρμογές
• Υποδομές

*
*
*
Ετικέτες προϊόντος